Natuur_in_zwart_wit

Aftakking bij Oostvaardersplassen Boom aan Lekoever Boom-bij-Oostvaarder-plassen Drietal bij Oostvaarder plassen
Geknot bij Blokland Knotwilgen in Lekuiterwaard regen op Ijsland Stomp bij Oostvaarderplassen