Opening expositie DE KOM 2015

foto's van Carol
1
2
3
4
5
6 Hans van Hal, secretaris van de afdeling, opent de tentoonstelling
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25